Personal Coaching

Wij coördineren het voor u

Om het maximale potentieel te halen uit u zelf, kan een personal coaching traject worden gevolgd. Dit wordt gecoördineerd door Anasha.nl. De bij de persoon best passende coaching partner van Anasha.nl geeft mensen inzicht in hun sterke en minder sterke punten, de eigen stijl en het benoemen van hun meerwaarde. Personal coaching vergroot de grip op het eigen handelen en stelt mensen beter in staat om doelen te stellen en te verwezenlijken.